Софија, Бугарска, међународна конференција о заштити породице и новим изазовима

На позив колега из Бугарске, организације Род, провели смо 24. и 25. март на конференцији о новим идеологијама које подривају традиционално схватање породице. Критикована је и разоткривена Истанбулска конвенција од 11. маја 2011. која је усвојена наводно са циљем борбе против насиља над женама и против породичног насиља, итд, а у ствари је била правни оквир за промовисање џендер идеологије и беспотребног сукоба полова. Представник Мађарске, господин Иштван из Центра за основна права је истакао све активности које они предузимају у Мађарској ради заштите деце и младих од агресивних идеологија, ради заштите постојећег система вредности који се изграђивао у континуитету вековима и очувања породице као витално важног дела заједнице. Увидели смо крајњу пожртвованост бугарских организација да се спречи ширење страних, девијантних утицаја међу бугарском омладином, иако је већ велика штета настала јер Бугарска је претходних 15 година изгубила око 3 милиона становника, приближно једну трећину, и то претежно младих због снажног исељавања и врло ниског наталитета.

Депопулација у Бугарској је једна од највећих у Европи и свету, а можда и највећа, уз то губитак младих и радно способног контигента знатно смањује шансе да дође до позитивних промена и препорода нације. Наравно, да су грађани и друштвене организације врло забринути. Државно руководство за сада нема ефикасан програм решавања озбиљних демографских проблема. Млади губе духовну, етничку и националну везу са народном културом, преовладавају материјалне вредности, урушавају се породичне вредности, слаби национални идентитет, итд.

Важно је истаћи да реално постоје само два пола, мушки и женски, који су биолошки и физиолошки одређени, а психичко и социјално имагинарно схватање, доживљавање других полова и идентитета не може бити прави, реалан пол. Постојање два пола и добри односи међу њима, уз ширу друштвену подршку, су одувек, кроз целу историју били основ репродуктивног живота и виталне демографије свих народа. Понашање психичко у складу са својим биолошким полом је неопходан услов репродукције нације и опстанка одређене културе – али то није обавезно, кроз историју су многе цивилизације и културе на жалост – нестале – не случајно.

Потребан је координисан рад бројних друштвених актера да би се спречио даљи деструктиван продор меког тоталитаризма, који врши ерозију моралних и породичних схватања у Европи што проузрокује урушавање малих и великих заједница.