Дом за маме

Дом за маме је установа за привремено збрињавање трудница, породиља и мајки са децом у тешким животним околностима, како би им се помогло да одрже трудноћу, роде дете и осамостале се за квалитетан друштвени живот. Пружање адекватне помоћи у правом тренутку је од непроцењивог значаја. Један од циљева је одустајање од прекида трудноће због финансијских и сличних разлога. С обзиром на негативан природан прираштај у Србији, велики број намерних прекида трудноће, повећан број развода, неколико стотина хиљада бездетних парова, значајан број људи у нестабилној економско-социјалној ситуацији, итд, постоји јака потреба да се покрене Дом за маме. Свако дете је драгоцено.

Дом за маме помаже женама у: (привременом) решавању стамбеног питања (помоћ за проналажење стана, итд), помоћ у оформљењу личних докумената, задобијања социјалне помоћи, поправљања односа са породицом, итд. Осим тога може се помоћи многим девојкама и женама које не живе у Дому у решавању разних животних проблема, посебно у вези са циљем очувања трудноће. Дом за маме пружа хуманитарну помоћ, правне савете итд.

За време боравка у Дому девојке и жене могу много да науче, стекну додатна занатска и друга знања, обуче се за рад на рачунару, итд и оспособе се да раде и зарађују. Дом за маме помаже женама свих националности и вероисповедања. Потребно је да се временом образује круг покровитеља и пријатеља Дома за маме који би редовним или повременим донацијама значајно смањили расходе, а истовремено помогли својој афирмацији у области друштвене одговорности.

Дом за маме, као племенита и хумана установа, може да повеже систем са појединцем, пружи заштиту и подршку врло рањивим, али виталним категоријама становништва. Осим основне, примарне функције Дом за маме треба да пружа додатне, дневне услуге трудницама, породиљама, младима и другима: једнократна помоћ, бесплатно саветовалиште, едукација у вези репродуктивног здравља, помоћ у гардероби и пеленама, итд.

Један од циљева је друштвена рехабилитација жена како би при изласку из Дома биле спремне за самосталан здрав, консолидован живот. Важна је психолошка помоћ и подршка у успостављању виталних и продуктивних односа са децом, мужем или партнером, родитељима и рођацима, са што мање конфликта и уз што више емпатије, солидарности, бриге, разумевања и заједништва.

Контакт особе:
Даница Ђошић:  +38164 3083 872
Драгана Жугић:  +38160 6575 222