РАДИО ГОСТОВАЊЕ – АКТУЕЛНОСТИ

О БОРБИ ЗА ЖИВОТ И ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ЗАБРАНУ АБОРТУСА РАДЕ ЉУБИЧИЋ, ПОЛИТИКОЛОГ
НА БУМ-БУМ РАДИЈУ У ОКВИРУ ЕМИСИЈЕ „ПОМАЖЕ БОГ НАРОДЕ МОЈ“