Пољска пооштрава иначе строге мере против абортуса

Уставни суд Пољске је 22. октобра 2020. оценио да нерођено дете има право на живот без обзира на здравствено стање, што значи да се ставља ван закона пракса вршења абортуса због дијагнозе обољења плода као што су Даунов синдром, итд. Остаје могућност вршења абортуса у случају силовања, инцеста или озбиљне угрожености здравља или живота жене.
Овим је Пољска своје законодавство саобразила императиву очувања репродуктивног здравља жена, моралном захтеву да се сачува живот нерођене бебе, намером да се смањи број абортуса и повећа наталитет, испоштује хришћанско духовно и морално наслеђе и традиција. Пољска као претежно словенска, Хришћанска земља Источне Европе, а истовремено члан ЕУ је тренутно најбољи пример регулације питања абортуса за многе земље укључујући и Србију.

Пољски уставни суд је оценио да је еугенички абортус у супротности са достојанством људског живота гарантованим Уставом Пољске. Важно је, са правне стране гледишта, што се људском фетусу признаје достојанство људског живота. Суд је утврдио да је људски живот заштићен у свим фазама развоја од тренутка зачећа, и да је важнији од здравља. Тако да живот не може бити жртвован због здравља. Суд се ослонио на међународно право, посебно на Конвенцију УН о правима детета, цитат: „the child, by reason of his physical and intellectual immaturity, needs special protection and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth“.
Одлука Уставног суда Пољске је у складу са Европским правом које не поседује право на абортус. Одбор УН за права особа са инвалидитетом је 2018. оценио да абортус на основу дијагнозе о обољењу плода није оправдан, између осталог и зато што се често ради о погрешној дијагнози.

Ова одлука укида одредбу пољског закона из 1993. године. Суд је такође пресудио да Влада Пољске мора да учини више на помоћи болесној и хендикепираној деци и њиховим породицама. Иницијативу је покренуло 119 посланика 19. новембра 2019.

https://rts.rs//page/stories/ci/story/2/svet/4122316/poljska-abortus-zabrana-.html

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11253-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy?tx_ttnews%5Bday%5D=22&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&tx_ttnews%5Byear%5D=2020&cHash=ae29c588ed47d584b0404ccc6f22759f

https://eclj.org/eugenics/eu/lavortement-eugenique-devant-le-tribunal-constitutionnel-polonais?lng=en

Amicus Curiae Brief Submitted to the Constitutional Tribunal of Poland:
http://media.aclj.org/pdf/Amicus-Curiae-Brief-to-the-Constitutional-Tribunal-of-Poland-K-1.20-ECLJ-October-2020.pdf