Колевка је највеће пространство: Да ли живот настаје из живота?

Одржана је на Крагујевачком универзитету врло успешна и одлично посећена трибина удружења Колевка је највеће пространство под називом: „Да ли живот настаје из живота?“.

Надамо се да ће овакве трибине утицати на промену државне политике и државних приоритета, јер без становништва све друге политичке активности немају никакав смисао.