2020. година је према расположивим подацима, најгора демографска година у историји Србије, не рачунајући ратне године, а можда чак неповољнија и у односу на њих. Око 44 хиљаде људи је више умрло него што се родило. Епидемија корона вируса је утицала на овакве резултате, али са око 10%. Генерално, врло негативан природни прираштај је присутан од 90-их година 20. века. Пројекција УН до 2100. године говори да ће Србија на крају 21. века имати само око 5 и по милиона становника са Косовом и Метохијом (стр 16.: https://un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2017_world_population_prospects-2017_revision_databooklet.pdf). Уз много више умрлих него рођене деце треба додати још око 50 хиљада исељеника што доводи до губитка око 1 % становника годишње, што даје резултате и неповољније од процена УН.

Ови подаци су крајње забрињавајући и опасни. Одржана је видео конференција Савеза за живот у недељу 17. јануара на којој су представници стручних удружења и експерти дебатовали о овим проблемима и дошли до закључка да је потребно израдити хитно национални програм демографске консолидације и да чланови Савеза за живот већ раде на томе годинама и да се нуди сарадња Министарству демографије и другим државним органима у изради програма и реализацији. Борба против беле куге треба да буде уз Косово и Метохију приоритет државне политике.

https://juznevesti.com/Drushtvo/Crna-statistika-za-Crnu-Travu-10-puta-vise-umrlih-od-rodjenih-losa-statistika-i-za-vecinu-mesta-na-jugu.sr.html
https://jugmedia.rs/zvanicna-statistika-jug-srbije-polako-izumire-broj-stanovnika-po-okruzima-i-gradovima/
https://listpolimlje.info/index.php/drustvo/4015-r-public-i-z-v-dj-z-s-is-i-u-37-hilj-dj-s-n-vni-nj
https://unfccc.int/resource/docs/natc/serbur1se.pdf (3.4 Становништво, страна 30)
https://rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1639068/vise-beba-u-vreme-ratova-nego-danas.html
https://021.rs/story/Info/Srbija/156593/Prirodni-prirastaj-i-dalje-u-padu-u-minusu-smo-za-vise-od-30000-ljudi.html